Foto van een mobile telefoon reparatie

Initiatief van

Logo Techniek Nederland
Logo Rijkswaterstaat

In samenwerking met

Logo Centraal Register Techniek

Initiatief van Techniek Nederland en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Nationaal Reparateursregister is een initiatief van Techniek Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat i.s.m. het Centraal Register Techniek. Op basis van bestaande kwaliteitsregelingen voor reparatie van elektrotechnische producten is een register van bedrijven opgezet. De bedrijven voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van bedrijfsorganisatie/processen en vakbekwaamheid. In deze versie worden bedrijven getoond met de “Erkenningsregeling reparatie van consumentenelektronica voor bedrijven” van stichting InstallQ.

Heeft u interesse?

Met diverse organisaties zijn wij in gesprek om het reparateursregister voor de elektrotechnische consumentenproducten verder vorm te geven. Mocht u als brancheorganisatie, kwaliteitsorganisatie of fabrikant interesse hebben, zien wij vanuit onze projectorganisatie graag uw reactie tegemoet.

nrr@centraalregistertechniek.nl